Verwijderbare stoffen

Onderstaand vindt u het zuiveringsproces overzichtelijk in een schema.
Ook zijn de te verwijderen stoffen vermeld. 

1. grof filter (50 µ)

 

- verfresten

- onopgeloste organische stoffen

- zand

 

2. tank 1 (neutralisatie> pH 7)

 

- zuren

5. actief-koolfilter

- basen

- opgeloste organische stof

- metaalzouten(>hydroxides)

 

xenotex-filter

3. tank 2 (toevoeging ozon/O3)

- zware metalen: Zn, Cu, Pb, Cd

- opgeloste organische stoffen

- anorganische componenten:

- metaaldeeltjes: Cu, Pb, Zn, Cr,

 

ammonium, chloride, pesticiden

- Cd, Fe(> hydroxides)

 

- bacteriën

 

- ontvetters

voor uitgebreid filtratieschema:

 

zie link

4. fijnfilter (20 µ)

- stof

 
 

- zwevende deeltjes

 
 
 
Copyright © 2019 ---. Alle rechten voorbehouden CleanWater
Het auteursrecht is van toepassing.
Er zullen juridische stappen volgen tegen ongeoorloofd gebruik
van de tekst en/of foto's;