Sitemap CleanWater

Home

  De mobiele oplossing voor uw afvalwater.
  industriële reiniging.
  wagenparkreiniging.
  gevelreiniging.
  water afkomstig uit vijvers.
  botenreiniging.
  waterschade door bv. brand of overstroming.
  voordelen van mobiele service Clean-Water.
  op iedere gewenste locatie inzetbaar
  zelfvoorzienend: eigen personeel en aggregaat
  inzet per uur, dag of project
  huur van opvangmiddelen mogelijk
  geen vervoer met afvalwater nodig
  direct hergebruik van water mogelijk

afvalwater zuiveren

  mobiele zuiveringsinstallatie
  xenotexfilter
  milieuvriendelijk & maatschappelijk verantwoord
  laboratoriumonderzoek
  zuiveringsplan op maat met inzet per uur, dag of project
  direct hergebruik afvalwater in het productieproces mogelijk

zuiveringsproces

  Voorfiltratie
  pH-neutralisatie
  ozonisatie
  fijnfiltratie
  koolstofabsorptie
  Het zuiveringsproces wordt gestuurd en bewaakt door een PLC-processor.
  reststoffen
  Afval Energiebedrijf Amsterdam.

Verwijderbare stoffen

  het zuiveringsproces overzichtelijk in een schema.
  grof filter
  verfresten
  onopgeloste organische stoffen
  zand
  (neutralisatie> pH 7)
  zuren
  basen
  metaalzouten(>hydroxides)
  tank 2 (toevoeging ozon/O3)
  opgeloste organische stoffen
  metaaldeeltjes: Cu, Pb, Zn, Cr,
  Cd, Fe(> hydroxides)
  bacteriën
  ontvetters
  fijnfilter (20 µ)
  stof
  zwevende deeltjes
  actief-koolfilter
  opgeloste organische stof
  xenotex-filter
  zware metalen: Zn, Cu, Pb, Cd
  anorganische componenten
  ammonium, chloride, pesticiden
  uitgebreid filtratieschema
 

opvangmiddelen

  opvangmiddelen leveren
  ontvetters
  opvangzeilen
  opvangreserviors
  dompelpompen
  opvangbakken
  calamiteiten

referenties

  persberichten
  vakbladen
  nominatie agv prijs
  Projecten
  Hermitage
  Rijksmuseum
  Nedtrain Haarlem
  Bioscoop Pathé Amsterdam
  Evenementen
Links
  Publicaties van CleanWater

  filtratieschema
  AGV prijs brochure
  brochure
  interessante links
 

Contact

  Contactadres
  Contactpersoon
  Algemene informatie

Disclaimer

  INHOUD
  PRIVACY
  VERWIJZINGEN
  BEELDSCHERMRESOLUTIE
  EIGENDOMSRECHTEN
  WEBMASTER
 
 
 
Copyright © 2019 ---. Alle rechten voorbehouden CleanWater
Het auteursrecht is van toepassing.
Er zullen juridische stappen volgen tegen ongeoorloofd gebruik
van de tekst en/of foto's;