Privacy
 
CleanWater hecht veel waarde aan het beschermen van persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. In het kader van het verwerken van gegevens waarborgt en respecteert CleanWater uw privacy, onder andere door naleving van de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
 
Doel van de gegevensverwerking
Bij bezoek aan deze website kan CleanWater gegevens van u verwerken. Dit kan bijvoorbeeld gaan om gegevens die u via een vragenformulier op de website hebt ingevuld. Voor het verwerken van gegevens, die CleanWater via deze website ontvangt, zal CleanWater voorafgaand om uw toestemming vragen.
 
Uw recht van verzet
CleanWater verzoekt bij de aanvraag van een dienst of product om uw persoonsgegevens. Uw gegevens gebruiken wij voor het accepteren van uw aanvraag, het uitvoeren van de overeenkomst, risicobeheer en voor marketingdoeleinden. Als u inzage, wijziging of verwijdering wenst in de door ons bijgehouden persoonsgegevens die niet langer noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, dan kunt u dit kenbaar maken aan CleanWater afdeling ICT.
 
Beveiliging
Bij CleanWater worden uw persoonlijke gegevens beveiligd op servers in een omgeving die bescherming biedt tegen ongeoorloofde toegang en publicatie en ongeoorloofd gebruik van de gegevens door onbevoegden binnen en buiten de CleanWater organisatie.
 
Wijziging van deze bepalingen
CleanWater behoudt zich het recht voor om de bepalingen en voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gebruiker stemt er bij voorbaat mee in gebonden te zijn aan iedere wijziging in deze bepalingen en voorwaarden. Het verdient aanbeveling om deze privacy-statement geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.
 
 
WEBMASTER
Heeft u wensen, suggesties of opmerkingen over deze site dan kunt u deze zenden naar de Webmaster
 
 
Copyright © 2019 ---. Alle rechten voorbehouden CleanWater
Het auteursrecht is van toepassing.
Er zullen juridische stappen volgen tegen ongeoorloofd gebruik
van de tekst en/of foto's;