Opvangmiddelen

CleanWater zuivert niet alleen water maar kan ook de bijbehorende opvangmiddelen leveren. De onderdelen voor mobiele wateropvang kunnen tijdens het zuiveringsproject worden gehuurd. Het ongezuiverde bedrijfsafvalwater komt in de opvangzeilen, bakken of bassins terecht. Daarna gaat het water met behulp van een dompelpomp naar de opvangtank, waarna het wordt gezuiverd. Direct hergebruik van het afvalwater is daarna mogelijk!opvangbakken voor de gevelreiniging

Bij gevelreiniging komt het vervuilde water direct vanaf de gevel in opvangbakken terecht.

opvangzeil voor de gevelreiniging

Bij gevelreiniging komt het vervuilde water direct vanaf de gevel in opvangzeilen terecht.

opvangzeil voor wagenpark reiniging


Bij het reinigen van auto's of boten kan het vrijkomende water worden opgevangen op waterdichte opvangzeilen met opstaande randen. Dit bassin ligt ruim om het voertuig of vaartuig heen.

opvangtanks (1000 liter )

Als het aanbod van afvalwater groter is dan de capaciteit van de zuivering, zijn er polyethyleen opvangreservoirs van 1000 liter beschikbaar voor wateropvang. Deze opvangreservoirs kunnen ook worden ingezet bij de reiniging van roet- en brandschade of bij calamiteiten in geval van overstromingen.

dompelpomp

Met behulp van een dompelpomp wordt het water van de opvangzeilen, bakken en bassins naar de opvangreservoirs overgebracht.

 
 
Copyright © 2019 ---. Alle rechten voorbehouden CleanWater
Het auteursrecht is van toepassing.
Er zullen juridische stappen volgen tegen ongeoorloofd gebruik
van de tekst en/of foto's;