Nedtrain Haarlem

Fotocollage van het project Nedtrain te Haarlem

Projecten >> Nedtrain

Opslag van het afvalwater in opvangreservoirs.

Het afvalwater wordt getransporteerd naar de waterzuiveringsinstallatie.

Het afvalwater wordt gezuiverd door de waterzuiveringsinstallatie.

Van het afvalwater worden monsters genomen, het onderzoek wordt verricht
door de firma Tauw.