Hermitage

Fotocollage van het project Hermitage te Amsterdam

Projecten >> Hermitage

Onlangs werd het gebouw van museum de Hermitage aan de Amstelhof in Amsterdam gerenoveerd. CleanWater werd betrokken bij dit project om het afvalwater dat vrij kwam
tijdens de renovatie op te vangen en te reinigen.

SMB uit Zwijndrecht verwijderde lijnolie van het gebouw. Het vervuilde water dat tijdens
dit proces van de gevel afkwam, werd opgevangen in de opvangzeilen van CleanWater.


Vanuit de opvangzeilen werd dit water naar de opvangreservoirs gepompt.
Het afvalwater werd hier opgeslagen voor verdere verwerking.

Vervolgens werd het afvalwater via een tussenbassin getransporteerd naar de waterzuiveringsinstallatie van CleanWater.

In deze waterzuiveringsinstallatie werd het afvalwater ontdaan van chemische en milieubelastende stoffen.

Door gebruik van een extra filtertechniek was het afvalwater na zuivering geschikt
om geloosd te worden op het riool.